A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Інклюзивно-ресурсний центр №4
Дніпровського району м. Києва

Нормативно-правова база в сфері інклюзивної освіти

ПОСТАНОВА КМУ від 12 липня 2017 року № 545

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр

із змінами від 21.07.2021 року № 765

 

НАКАЗ МОН

Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами

від 6 вересня 2018 року N 977

https://3af7821d-3b1b-4244-9701-4c2b2279f49b.filesusr.com/ugd/d3d12c_a802d894c8b64e45a1beefe0b3570cd0.pdf

 

ПОСТАНОВА КМУ

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

 від 15 серпня 2011 року N 872  -  із змінами

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP110872.html

 

НАКАЗ МОН

Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів

  від 03.05.2018 року N 447

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60799/

 

НАКАЗ МОН

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

  від 06.02.2015 року N 104/52

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26669.html

 

ЛИСТ МОН

Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

  від 13.11.2018 року N 1/9-691

https://3af7821d-3b1b-4244-9701-4c2b2279f49b.filesusr.com/ugd/d3d12c_cdcc046439384672b5698c6b4a190566.pdf

 

ПОСТАНОВА КМУ від 14 лютого 2017 р. N 88

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

із змінами від 27 лютого 2019 р. N 129

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp170088?an=1

 

НАКАЗ МОН

Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти

від 08.06.2018  № 609

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0609729-18#Text

 

ПОСТАНОВА КМУ 

ПОРЯДОК організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

від 10.04.2019р. № 530

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190530.html

 

НАКАЗ МОН

Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти

від 01.04.2019 року № 423

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33374.html

 

НАКАЗ МОЗ

КРИТЕРІЇ для розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

від 08.05.2019  № 1060

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-19#Text

 

Нормативно-правова база з інклюзії для ЗЗСО

Лист МОНМСУ від 18.05.2012 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/

 

Лист МОНмолодьспорт № 1/9-529 від 26.07.12 року Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/30376/

 

Лист МОНУ від 28.09.2012 №1/9-694 Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-694736-12#Text

 

Лист МОН № 1/9-2 від 10.01.17 року Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/53862/

 

Лист МОН від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів» http://old.mon.gov.ua/.../2016-06-09/5629/lmon_293.pdf

 

Лист МОНУ № 1/9-413 від 13.08.14 Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-413729-14#Text

 

Лист МОНУ № 1/9-414 від 13.08.14 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів» https://osvita.ua/legislation/other/42597/      

 

Лист МОНУ від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні

засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами» https://osvita.ua/legislation/other/36815/

 

 

Лист МОНУ від 29.11.2017 № 1/9-639 «Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58402/

 

Лист МОНУ від 05.02.2018 № 2.5-281 "Роз'яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах, а також функціональних обов'язків асистента вчителя" http://osvita.sm.gov.ua/images/Nakaz_2017/2.5-28.pdf

 

Наказ МОН 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#Text

 

Наказ МОН № 90 від 01.02. 2018 року Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року N 1205 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-18#Text

 

Наказ МОН від 20.02.2002 N 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальнихзакладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#Text

 

Наказ МОНУ від 23.04.2018 № 414, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2018 за № 582/32034 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/.../pro-zatverdzhennya-tipovogo...

 

Наказ МОН № 609 від 08.06.2018 року «Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» https://mon.gov.ua/.../pro-zatverdzhennya-primirnogo...

 

Наказ МОНУ від 24.04.2017 № 635, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.05.2017 за № 645/30513 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0645-17#Text

 

Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за № 1308/18603 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10#Text

 

Наказ МОНУ від 31.12.2015 № 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1436729-15#Text

 

Постанова КМУ від 14.02.2018 № 72 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2018-п#Text

 

Постанова КМУ від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-п#Text

 

Постанова КМУ від 23.08. 2016 р. № 526 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2016-п#Text

 

Постанова КМУ від 23.04.03 № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2003-п#Text

 

Постанова КМУ від 09.08.2017 № 588 «Зміни, що вносяться до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-п#Text

 

Постанова КМУ від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-п#Text

 

Постанова КМУ від 27.09.2016 № 671 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2016-п#Text

 

Постанова КМУ від 26.10.2016 № 753 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2003-п#Text

 

Постанова КМУ від 15.11.2017 № 863 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/863-2017-п#Text

 

Постанова КМУ від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-п#Text

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора